Het doel van de Business Alignment Group is het verbeteren van de toegevoegde waarde van de organisatie voor zijn klanten, door een substantieel inhoudelijke verbinding te maken met alle belangrijke stakeholders van een organisatie. De kern van de Business Alignment Group filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en continue verbetering van die verbinding tussen de 3 essentiële stakeholders; de klanten, uw medewerkers en de leveranciers. Door business alignment is een organisatie Onlosmakelijk Verbonden met zijn klanten, zijn medewerkers en zijn leveranciers. Het zorgt ervoor dat deze stakeholders uw ambities en doelstellingen gaan omarmen.

En met u gaan realiseren!

Het zorgt voor klanten die voelen dat uw bedrijf luistert,

en dat belonen met grotere klanttevredenheid,

voor beter gemotiveerd personeel met grotere klantfocus ,

voor minder ziekteverzuim en aanzienlijk minder verloop,

kortom voor een beter dan wel stabiel bedrijfsresultaat en een langdurige borging van de continuïteit van de organisatie.Lees meer...

Communiceren is een essentieel onderdeel van het managen van een bedrijf. Eigenlijk het meest belangrijke ! Maar vaak wordt de kracht ervan onderschat of wordt het zeker niet als agendapunt van de directie vergaderingen gezien.  Maar de corporate communicatie van een bedrijf bouwt mee aan de goede naam bij uw klanten van uw bedrijf. En daarnaast beïnvloedt het ook het merkgevoel bij uw medewerkers.Lees meer...
Business Alignment is gebaseerd op pragmatische deskundigheid. Kennis en ervaring maar dan wel omgezet naar de praktijk. En Business Alignment betekent met een frisse blik tegen de belofte van de organisatie aan kijken. Beoordelen wat goed gaat en verbeterd moet worden. Maar ook kijken naar het veranderpotentieel van de organisatie en de kansen die in de markt liggen. Dus verbinden van klantwensen, medewerkers potentieel en leveranciers-ambities. Daar waar nodig of noodzakelijk is, kunnen wij u adviseren op het heroriënteren van de strategie, dan wel het merkenbeleid van de organisatie.Lees meer...

Quotes

“Het uiteindelijke doel van alignment is een vergroting van de daadwerkelijk ervaren toegevoegde waarde van het bedrijf voor zijn klanten, de aandeelhouders en bovenal de medewerkers door synergie te creëren, intern in het bedrijf, maar zeker ook tussen het bedrijf en zijn belangrijkste stakeholders.” (aldus prof C. van Riel van Erasmus Universiteit R’dam)
“Om succesvol te kunnen zijn, is iedere organisatie afhankelijk van duurzame relaties, met zowel interne als externe groepen. Zonder financiers, afnemers en medewerkers kunt u als organisatie niet overleven” (prof. Van Riel van de Erasmus universiteit)
“100% van je klanten zijn mensen ! Honderd procent van je medewerkers zijn ook mensen, net als honderd procent van je investeerders. Als je niet begrijpt wat mensen beweegt, begrijp je ‘business’ niet. Mensen doen zaken met mensen. En organisaties zijn niet meer dan een groep mensen die samen iets wil.”   ” (antropoloog Simon Sinek tijdens zijn bezoek aan Nederland (29 maart 2012  )
De mate waarin medewerkers zich aan iets of iemand in hun organisatie committeren, hoe hard ze werken en hoe lang zij blijven, is allemaal het resultaat van hun alignment met de organisatie  (Corporate Executive Board 2007)

Founder

drs. Rom van Oers
drs. Rom van OersFounder of Business Alignment Group / Strateeg
Er zijn talloze personen die hem inspireren maar meer dan personen is sport, en dan specifiek teamsport, een inspiratiebron voor hem. Het idee dat alles in het teken staat van de teamprestaties is iets wat inspirerend werkt en wat ook meer dan ooit toepasbaar is op het modern management. Alles in en om de sportclub staat in het teken van het presteren, of het nu de voorzitter is dan wel de speler, of juist de materiaalman of de fysio, de prestaties staan centraal en zijn door alle factoren beïnvloedbaar. Teamsport is net als een winkelformule waarbij alle factoren op elkaar afgestemd (moeten) zijn en iedereen een gezamenlijke verbondenheid met het doel moet hebben, om een maximaal resultaat te behalen.