Wat levert ‘Business Alignment’ nu op voor u en uw organisatie….

Een grotere toegevoegde waarde voor uw klant waardoor er een substantieel grotere klantentrouw ontstaat, een betere reputatie in de markt en een vergrote kans op herhalingsaankopen. En tevreden klanten zorgen ook voor nieuwe klanten.

Uitgaande van de kracht van de organisatie en het potentieel bij de klanten, kun je of meer toegevoegde waarde realiseren bij bestaande klanten (intensievere contacten, betere insights in de doelgroep en dus onderkenning van behoeftes en gedrag), of nieuwe marktsegmenten aanboren.

Aandeelhouders die ervaren dat het bedrijf financieel gezonder zal opereren en uiteindelijk een beter rendement oplevert. Een grotere investeringsbereidheid zal gaan ontstaan.

Performance Improvement, ofwel meer rendement behalen door

  • beter gemotiveerde medewerkers door passie, duidelijke focus en grotere betrokkenheid met als resultaat een betere dienstverlening, effectievere output, minder ziekteverzuim, langduriger dienstverband en dus uiteindelijk een beter resultaat van de gehele organisatie.
  • Beter geïnformeerde leveranciers die in hun product- en dienstenontwikkeling pro-actief zullen meewerken omdat zij beter begrip hebben van uw ambities en organisatiedoelstellingen. En niet alleen op product- of dienstengebied maar wellicht ook op administratief of logistiek terrein. Dus beter, efficiënter en effectiever partnership met uw leveranciers!

Realiseer uw eigen ambities en zorg ervoor dat u via alignment alle stakeholders (belanghebbenden rondom uw organisatie) uw ambities gaan omarmen en deze met u gaan realiseren.

De winst die u behaalt met een totale alignment binnen uw organisatie is dat u het maximale potentieel haalt uit uw medewerkers en uw leveranciers binnen uw organisatie om de wensen en behoeften van uw klanten maximaal te kunnen bedienen. En daarmee een borging van de continuïteit van uw organisatie.