Communiceren is een essentieel onderdeel van het managen van een bedrijf. Eigenlijk het meest belangrijke ! Maar vaak wordt de kracht ervan onderschat of wordt het zeker niet als agendapunt van de directie vergaderingen gezien.  Maar de corporate communicatie van een bedrijf bouwt mee aan de goede naam bij uw klanten van uw bedrijf. En daarnaast beïnvloedt het ook het merkgevoel bij uw medewerkers.

Om het gewenste imago en resultaat te krijgen of om te klankborden of u op de goede weg bent, kan de Business Alignment Group voor u een gedegen analyse maken van de structuur en flow van de corporate communicatie binnen de organisatie.  Daarbij wordt aandacht gegeven aan de gehele omgeving (het Umfeld) waarbinnen de communicatie van uw bedrijf plaatsvindt. Een kritische blik op de kwaliteit van het communicatie team maar zeker ook op het totale communicatie-budget, is daarbij een vast onderdeel.

Uitgangspunt bij het geven van advies op Corporate Communicatie is de huidige strategie van de organisatie en het bestaande klantperspectief.

Werkwijze:

De Business Alignment Group zorgt voor uw verbindingen met de klanten, medewerkers en partners.  Visie en Strategie van het management van uw bedrijf zijn het uitgangspunt. De grootste inspiratiebron is de bedrijfscultuur. Alle communicatie is onlosmakelijk verbonden met de stakeholders en integreert de (nieuwe) identiteit in de interne en externe communicatie van de onderneming. Het resultaat is een sterk bedrijfsimago, betrokken medewerkers die trots zijn op uw bedrijf en een sterke corporate brand. Concrete voordelen zijn:

  • uw klanten voelen dat uw luistert en belonen u met loyaliteit
  • Loyaliteit betekent een grotere klantwaarde en dus resultaat
  • medewerkers weten waar uw bedrijf voor staat en zullen dat begrijpen en ondersteunen
  • dat geeft als resultaat een grotere productiviteit, lager ziekteverzuim en langduriger dienstverband
  • en tot slot weten uw partners (lees leveranciers in breedste zin van het woord) wat de ambities zijn van uw bedrijf en zullen dat ondersteunen met betere leveringen, en adequate productontwikkelingen. Ofwel business partnership.