Ondernemen wordt steeds complexer en nog meer ‘topsport’ dan het al was. Het is niet meer mogelijk alleen te volstaan met het vasthouden aan bestaande methodes. De informatiestroom groeit exponentieel. Informatie wordt nog meer het sleutelwoord in ondernemerschap. Met als kernwoord: Verbinden Verbinden van medewerkers aan bedrijven, klanten aan merken en leveranciers aan organisaties. De mens komt nog centraler te staan, dan in het recente verleden. Een organisatie zal meer dan zich moeten gaan verbinden met de consument. Er moeite voor moeten doen, maar ook kleur gaan bekennen. Een bijdrage aan de maatschappij wordt essentieel. Van medewerkers wordt veel verwacht en moet betrokken zijn bij de ontwikkeling van de organisatie. Organisaties zullen moeten realiseren dat een gemotiveerde en betrokken medewerker een groter potentieel heeft dan voorheen. Uw leverancier moet meer als strategische partner benaderd gaan worden. Betrek en verbind de leverancier bij het realiseren van uw zakelijke ambities. Het partnership zal meer potentieel gaan bevatten dan slechts het leveren van goederen of diensten. Het is essentieel om pro-actief, consistent en zinvol als organisatie te gaan communiceren met de 3 essentiële pijlers van de organisatie: de klanten / consumenten, de medewerkers en de leveranciers.
De echte stakeholders van een organisatie ‘onlosmakelijke verbonden’ maken met de organisatie waardoor een de continuïteit van de organisatie beter en effectiever wordt geborgd. Deze verbondenheid zal een groter potentieel uit de klanten, de medewerkers en leveranciers halen. Verbinden, betrekken, boeien, voelen en geloven worden ‘werkwoorden’ die zorgen voor de borging van de contiuiteit van de organisatie.