Wat doet de Business Alignment Group

Het doel van de Business Alignment Group is het verbeteren van de toegevoegde waarde van de organisatie voor zijn klanten, door een substantieel inhoudelijke verbinding te maken met alle belangrijke stakeholders van een organisatie.

De kern van de Business Alignment Group filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en continue verbetering van die verbinding tussen de 3 essentiële stakeholders; de klanten, uw medewerkers en de leveranciers.

Door business alignment is een organisatie Onlosmakelijk Verbonden met zijn klanten, zijn medewerkers en zijn leveranciers. Het zorgt ervoor dat deze stakeholders uw ambities en doelstelling gaan omarmen en met u gaan realiseren. Het zorgt voor een gezond en stabiel bedrijfsresultaat en een borging van de continuïteit van de organisatie.

Wij adviseren organisaties bij het verbeteren van alignment in de organisatie via corporate communicatie. Met de nadruk op de synergie binnen de totale communicatie (incl. de inzet van alle middelen) en op het ‘corporate’ gedeelte van communicatie ofwel organisatiebreed communiceren.

Daarnaast adviseren wij organisaties bij het verbeteren van ‘business alignment’ door te kijken naar de verbinding die uw organisatie legt tussen uw klanten (en klanttevredenheid) en uw leveranciers door middel van uw eigen organisatie. Wij geven advies op de strategie ontwikkeling met als doel om de toegevoegde waarde bij uw klanten te vergroten en een winnende positie in te nemen of uit te bouwen.

Visie

Een organisatie aansturen is vandaag de dag een lastige opdracht. Om met een organisatie in de toekomst te kunnen overleven zijn transparantie, betrokkenheid en verbinden de sleutelwoorden.

Om als organisatie succesvol te kunnen blijven, bent u afhankelijk van duurzame verbindingen met uw interne en externe relaties. Maar om in verbinding te komen moet u vandaag de dag extra moeite doen. De omgeving is veranderd en is in volle transformatie. De consumenten / klanten hebben een groeiend bewustzijn dat op een andere leest is geschoeid dan voorheen. Medewerkers verwachten een groter sociaal besef van hun organisatie en zeker van het management. En ander evenwicht tussen mens, milieu, maatschappij en winst. En stel u eens voor dat u geen klanten, of geen medewerkers of geen leveranciers heeft, heeft u dan nog bestaansrecht?

De gedachtengoed waaruit Business Alignment Group haar strategische dienstverlening heeft opgebouwd, heeft betrekking op het voortdurend balanceren tussen de diverse stakeholders van de organisatie. Met daarbij het continue streven om, in die steeds complexere omgeving met veranderende eisen en wensen, te blijven bouwen aan het recht van een duurzaam bestaan van uw organisatie.

Het is dan ook belangrijk om als organisatie betrokken en verbonden te blijven met die veranderende en complexere omgeving. Maar ook om als organisatie zinvol te blijven. Maar dat vereist inzicht en continue aandacht voor communicatie met alle stakeholders. Consistent, inhoudelijk, actueel en volledig.

Als deze 3 essentiële stakeholders betrokken worden bij uw bedrijfsambities en –strategie zullen zij zich verbonden voelen met uw organisatie. Met als resultaat, beter gemotiveerde medewerkers die het stapje extra zetten en meedenken. Leveranciers die niet alleen producten of diensten leveren maar proactief meehelpen uw ambities te realiseren, eerder en beter. En tot slot en daar gaat het om, een grotere klanttevredenheid.

Voor wie en met wat

In onze dienstverlening richten wij ons op industrie, handel, zorg en retailorganisaties en reclamebureaus. Daarnaast op franchise organisaties en organisaties met werkmaatschappijen of complexe organisatiestructuren.

BAG opereert onafhankelijk en als intermediair tussen de verschillende partijen. Wij onderscheiden een tweetal practice areas:

• Corporate Communicatieadvies

• Strategieontwikkeling en heroriëntatie

De winst die u behaalt met business alignment binnen uw organisatie is dat u het maximale potentieel haalt uit uw medewerkers en uw leveranciers zodat u de wensen en behoeften van uw klanten optimaal kunt (blijven) bedienen.